Disclaimer

Ons kantoor aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor gemaakte beroepsfouten indien en voor zover de verplicht afgesloten aansprakelijkheidsverzekering een voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft en de gemaakte beroepsfout onomkeerbaar is.

Behoudens opzet of grove schuld is ons kantoor uitgesloten van aansprakelijkheid indien de schade niet wordt gedekt door de voor de advocaten verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Aansprakelijkheid op basis van mondelinge adviezen wordt geheel uitgesloten.