Incassozaken

Vaak wordt een incassoprocedure behandeld door de kantonrechter. Deze kantonrechter behandelt alle zaken waarbij een belang geldt van een maximum tot € 25.000. Indien het geschil om méér dan € 25.000 gaat, wordt de zaak behandeld door de civiele rechter bij de sector handel.
  
Indien u een vordering heeft op een ander (bijvoorbeeld uit hoofde van een overeenkomst van geldlening) en er een procedure moet worden gestart:
– Procedure zonder dat de tegenpartij verweer voert (verstekprocedure): 
  500 + 15 % van de hoofdsom van uw vordering
– Procedure waarbij de tegenpartij wel verweer voert (procedure op tegenspraak): 
  1.000 + 15% van de hoofdsom van uw vordering

Deze bedragen zijn exclusief de verschuldigde griffierechten (geld dat aan de Rechtbank moet worden betaald om de procedure daar te laten plaatsvinden) en kosten derden (zoals deurwaarderskosten).
  
Met ingang van 1 juli 2012 is de Wet Normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende besluit in werking getreden. De werkzaamheden die de advocaat verricht voor de incasso van uw vordering worden voor een deel in rekening gebracht bij de wederpartij volgens de onderstaande tabel.
  
Verder zal de advocaat in de betrokken incassoprocedure tevens vorderen dat de tegenpartij wordt veroordeeld in de proceskosten. Via een veroordeling in de proceskosten wordt de tegenpartij door de rechter verplicht uw kosten, zoals het betalen van uw advocaat, te vergoeden. Na de uitspraak van de rechter waarbij de tegenpartij is veroordeeld om uw vordering en de proceskosten aan u te betalen, wordt een deurwaarder ingeschakeld om het totale geldbedrag te innen. 
  
Bij de intake van uw dossier zal uw advocaat ten eerste bezien of het wenselijk is voorafgaand aan de procedure (conservatoir) beslag te leggen bij de tegenpartij. Door dit beslag wordt een bepaald geldbedrag van de tegenpartij gereserveerd. Indien u door de rechter in het gelijk wordt gesteld en de tegenpartij uw vordering en proceskosten dient te betalen, kunt u middels het eerder gelegde beslag ook zeker zijn dat u uw geld ontvangt.
  
Alle bedragen zijn exclusief BTW, griffierechten en kosten van derden zoals deurwaarderskosten en legeskosten.

Wilt u meer informatie?
Maak een afspraak,
de eerste 30 minuten 
zijn gratis!
Of kom naar ons 
gratis inloopspreekuur
op elke dinsdag 
van 17 tot 18 uur.

Inloopspreekuur

Kom langs tijdens ons gratis inloopspreekuur. Iedere dinsdag van 17:00 uur tot 18:00 uur.

Juliana Bernhardlaan 118
6432 GX Hoensbroek – Heerlen

Gratis inloopspreekuur:
Di: 17.00 – 18.00 uur

Contactformulier

Laat een bericht achter zodat wij contact met u op kunnen nemen.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google
  Privacy Policy and
  Terms of Service apply.

  Onze contactgegevens

  Maar u kunt ons uiteraard ook ons een e-mail sturen of telefonisch contact opnemen.

  Telefoon: 045 – 52 13 639 
  Fax: 045 – 52 27 107 

  E-mail: info@vanrietrober.nl

  Website: www.vanrietrober.nl

  Openingstijden: 
  maandag tot donderag 8.30-12.30 en 13.30-17.00 vrijdag 8.30-12.30

  Gratis inloopspreekuur: 
  Di: 17.00 – 18.00 uur

  Van Riet en Rober B.V.
  KVK Limburg 14094744
  BTW: 8145.75.389.B01