Klachtenprocedure

“Ontevreden over de dienstverlening?”

Van Riet Rober Advocaten doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van de dienstverlening. Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van de dienstverlening of over de declaratie verzoeken wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan uw eigen advocaat. U kunt zich echter ook wenden tot onze klachtenfunctionaris, mr. J.P.C.M. van Riet.

Wij verzoeken u de klacht schriftelijk in te dienen. Dit kan per post, fax of e-mail.

Wij zullen vervolgens in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing proberen te vinden voor het gerezen probleem.

Mocht de uitkomst van de interne klachtenprocedure naar uw mening niet tot een bevredigend resultaat leiden dan kunt u een klacht indienen bij de Deken (voorzitter) van de Raad van Toezicht in Maastricht. Het adres vindt u op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Indien het ook de Deken niet lukt te bemiddelen, kan de Deken uw klacht doorsturen naar de Raad van Discipline. Bent u het niet eens met de beslissing van de Raad van Discipline dan kunt u hoger beroep instellen bij het Hof van Discipline in Den Bosch.