Klachtenprocedure

Van Riet Rober Advocaten doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van de dienstverlening. Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van de dienstverlening of over de declaratie verzoeken wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan uw eigen advocaat. U kunt zich echter ook wenden tot onze klachtenfunctionarissen, mr. P. Winkens en mr. M. van Riet.

U kunt uw klacht schriftelijk indienen. Dit kan per post of per e-mail.

Wij zullen vervolgens in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing proberen te vinden voor het gerezen probleem.

Mocht de uitkomst van de interne klachtenprocedure naar uw mening niet tot een bevredigend resultaat leiden dan kunt u een klacht indienen bij de Deken van de Raad van Toezicht in Roermond Het adres vindt u op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten. Ook zijn wij aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur.

Indien het ook de Deken niet lukt te bemiddelen, kan de Deken uw klacht doorsturen naar de Raad van Discipline. Bent u het niet eens met de beslissing van de Raad van Discipline dan kunt u hoger beroep instellen bij het Hof van Discipline in Den Bosch.