Rechtsgebieden

Op ons kantoor werken vier advocaten in nauwe samenwerking, die naast hun algemene praktijk van advisering en procesvoering met name de volgende specialistische kennisgebieden hebben;